KASVILLISUUDEN TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT

19.1.2004 hyväksymät ja 19.12.2006 täydennetyt

Liitteenä Taimien toimitus- ja takuuehdot viherrakentamiseen

Viherurakoitsija vastaa kaikista tekemistään töistä ja antaa niille sopimuksen mukaisen takuun. Elävän kasvillisuuden osalta otetaan huomioon liitteenä olevat Viherympäristöliitto ry:n hyväksymät taimien toimitus- ja takuu-ehdot viherrakentamiseen.

Urakoitsija hoitaa istutettuja kasveja istutustyön jälkeen vastaanottotarkastukseen asti. Jos urakkasopimuksessa ei ole määritelty kunnossapidon laajuutta, vastaanottotarkastuksen yhteydessä on sovittava, kuka hoitaa urakkakohdetta. Kunnossapidon laajuus ja aika tulisi aina määritellä tarjouspyynnön yhteydessä ja niistä tulisi sopia etukäteen.

Jos jatkohoidosta ei ole sovittu, viherurakoitsijan vastuu päättyy kasvillisuuden osalta vastaanottotarkastukseen. Kasveille annetaan kasvuunlähtötakuu taimien toimitusehtoihin sisältyvin rajoituksin. Jos istutusten ja nurmikon kunnossapitotyötä ei tilata urakoitsijalta, tilaaja on velvollinen heti vastaanottotarkastuksen jälkeen käynnistämään kasvien ja nurmikon tarvitsemat hoitotyöt kasvien kasvuunlähdön turvaamiseksi.

Urakoitsija antaa kirjalliset istutusten ja nurmikon hoito-ohjeet, jos ne eivät sisälly sopimusasiakirjoihin.

Tilaaja on velvollinen vastaanottamaan urakoitsijan pyynnöstä valmiin työn viivyttelemättä. Vastaanottotarkastuksen jälkeen urakoitsija ei ole vastuussa mahdollisten poikkeuksellisten luonnonolojen aiheuttamista vahingoista. Urakoitsija ilmoittaa välittömästi tilaajalle havaitsemistaan vaurioista. Urakoitsija ei vastaa myöskään kolmannen osapuolen aiheuttamista vahingoista.

Urakoitsija ei vastaa kasveista, jotka eivät ole kestäviä työkohteen menestymisvyöhykkeellä. Kasvilajikohtainen merkintä menestymisvyöhykkeestä on oltava suunnitelman kasviluettelossa. Noudatetaan Taimistoviljelijät ry:n menestymisvyöhykekarttaa kasviluetteloineen. Jos suunnitelmassa olevaa kasvia tai taimikokoa ei ole saatavissa, urakoitsija tarjoaa lähinnä vastaavaa kasvia tai taimikokoa. Muutoksesta on sovittava suunnittelijan/tilaajan kanssa.

Kasvit istutetaan lajikohtaisesti sopivina istutusajankohtina, jolloin taimien takuu- ja toimitusehdot ovat voimassa.

Kasvualustojen tulee täyttää kullekin kasvilajille ja nurmityypille Viherympäristöliiton hyväksymät laatuvaatimukset.

Taimien toimitus- ja takuuehdot viherrakentamiseen

Taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994 sekä senmuutosten 666/1999 ja 727/2000 sekä taimiaineistolakiin liittyvien MMM:n asetusten96/2000 ja 97/2000 mukaiset laatuvaatimukset.

Taimille annetaan kasvuunlähtötakuu.

Taimien käsittely ja istutus tulee suorittaaammattitaitoisesti. Erityistä huomiota tulee kiinnittää taimien varastointiintyökohteissa. Taimitakuu ei koske huolimatonta ja asiantuntematonta taimienkäsittelyä.

Taimien ostajan on ilmoitettava kahdeksan vuorokaudenkuluessa taimien vastaanottamisesta havaitsemistaan vioista. Kuljetuksestaaiheutuneet vauriot on ensisijaisesti ilmoitettava taimia vastaan otettaessa kuljettajallekirjallisesti tai niin pian kuin se teknisesti on mahdollista taimientoimittajalle.

Keväällä (kesäkuun loppuun mennessä) toimitetuista paljasjuurisistaja paakkutaimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä saman vuoden heinäkuun15. päivään mennessä. Syksyllä toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatioton tehtävä viimeistään seuraavan vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Muullointoimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistäänneljäntoista vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta.

Takuuta ei anneta taimille, jotka istutetaan suositeltuamenestymisvyöhykettään ankarammalle vyöhykkeelle. Takuu ei koske taimia, joillaei ole tiedossa menestymisvyöhykettä.

Takuuta talven yli ei anneta:

 • Ainavihannille lehtipensaille
 • Havukasveille
 • Köynnöksille
 • Perennoille
 • Ryhmäruusuille
 • Maanpeiteruusuille
 • Kukkasipuleille
 • Aesculus sp. hevoskastanjat
 • Fagus sp. pyökit

Takuuta ei anneta paljasjuurisille lehtipensaille, jotkaistutetaan kesäkuun jälkeen tai syksyllä ennen niiden tuleentumista.

Seuraaville lajeille/lajikkeille ei anneta takuutasyksyllä istutettaessa:

 • Alnus sp. lepät
 • Berberis sp. happomarjat
 • Betula sp. koivut
 • Caragana-lajikkeet hernepensas
 • Cotoneaster sp. tuhkapensaat
 • Laburnum sp. kultasateet
 • Malus sp. omenat
 • Prunus pensylvanica pilvikirsikka
 • Salix sp. pajut

Taimien toimitusajat ja –sisällöt

Taimitoimittaja on velvoitettu lähettämään tilaajalletilausvahvistuksen, jonka mukaan molemmat osapuolet toimivat.

Tilaaja on velvollinen ottamaan tilaamansa taimet vastaanmäärällisesti ja ajallisesti tilauksen mukaisesti. Paljasjuurisia taimia saatoimittaa kevätkaudella kesäkuun loppuun asti. Toimituksen peruuntuminen taisiirtyminen on vahvistettava toukokuun loppuun mennessä.

Tuotteet varataan tilausjärjestyksessä.

Taimitarhalla on oikeus peruuttaa tilaus tai osa siitä,mikäli siihen sisältyneet taimet ovat tuhoutuneet luonnonolosuhteiden vuoksitai tilauksen toimittaminen estyy force majeur -esteiden vuoksi, jos niitä eiole Suomesta saatavissa.

Toimitusaikojen ja –sisältöjen muutokset:

Jos paljasjuurisena toimitettavaksi sovittu taimi vaihtuutilaajan toimesta astiataimeksi, on tilaaja velvollinen maksamaan astiataimienhinnan mukaan.

Mikäli tilaaja jakaa sovitun tilauksen osatoimituksiin, voimyyjä laskuttaa jakamisesta aiheutuvat kustannukset.

Peruutusturvaehdot

Keväällä peruutettaessa 7-20 vrk ennen sovittua toimitustatilaajalta veloitetaan 10 % tilauksen hinnasta.

Keväällä peruutettaessa alle 7 vrk ennen sovittua toimitustatilaaja on velvollinen maksamaan 50 % koko tilauksen hinnasta.

Syyskaudelle sovittujen toimitusten peruutuksista onilmoitettava taimitoimittajalle ajoissa.

Jos sovitusta tilauksesta puuttuu osa, eikä tilaajaa oleinformoitu puuttuvista taimista, on tilaajalla oikeus saada korvauksia.

Jos taimitoimittaja peruuttaa sovitun toimituksen, eikä oleilmoittanut siitä vähintään viikkoa ennen toimitusta, tilaajalla on oikeussaada korvauksia.

Vastuu tuotteen virheestä

Myyjän vastuu tuotteen virheestä rajoittuu taimen hintaan. Myyjä ei vastaa virheellisen tuotteen välillisistä vahingoista.


TAIMIEN TOIMITUS- JA TAKUUEHDOT JÄLLEENMYYJILLE

Taimet täyttävät taimiaineistolain 1205/1994 sekä sen muutosten 666/1999 ja 727/2000 sekä taimiaineistolakiin liittyvien MMM:n asetusten 96/2000 ja 97/2000 mukaiset laatuvaatimukset.

Taimien ostajan on ilmoitettava kahdeksan vuorokauden kuluessa taimien lähettämisestä havaitsemistaan toimitusta, lajittelua ja pakkauksia koskevista vioista. Kuljetuksesta aiheutuneet vauriot on ilmoitettava taimia vastaan otettaessa kuljettajalle kirjallisesti rahtikirjaan.

Taimille annetaan kasvuunlähtotakuu.

Keväällä toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä saman vuoden juhannukseen mennessä. Muulloin toimitetuista taimista kasvuunlähtöreklamaatiot on tehtävä viimeistään neljäntoista vuorokauden kuluessa taimien vastaanottamisesta.

Taimitakuu ei koske huolimatonta ja asiantuntematonta taimien käsittelyä.

Takuuta talven yli ei anneta.

Tuotteen omistusoikeus on myyjällä, kunnes kauppahinta on kokonaan maksettu.

Puuttuvat taimityypit voidaan korvata saman lajin ja lajikkeen muulla taimityypillä.

Pakkaustarvikkeista veloitetaan hinnaston mukainen hinta.

Myyjällä on oikeus purkaa kauppa, mikäli ostaja ei ota taimia vastaan sovittuna aikana.

Tuotteen virheellisyydestä johtuvat hyvitykset rajoittuvat veloitettuun hintaan.

Tuotteiden hinnat ovat sitoumuksetta vapaasti taimitarhallamme.

Hintoihin ei sisälly arvonlisävero.

Tuotteet varataan tilausjärjestyksessä.

Taimitarhalla on oikeus peruuttaa tilaus tai osa siitä, mikäli siihen sisältyneet taimet ovat tuhoutuneet luonnonolosuhteiden vuoksi tai tilauksen toimittaminen estyy force majeur-esteiden vuoksi.

Kasvit tai kasvin osat voivat olla myrkyllisiä tai haitallisia.