VIHERYMPÄRISTÖLIITON SUOSITTELEMAT YLEISET TAIMIEN OSTOTURVAEHDOT

Näitä ehtoja noudattava puutarhamyymälä takaa istutettaville taimille varman kasvuunlähdön.
Mikäli kasvuunlähtö epäonnistuu oikeista istutus- ja hoitotoimenpiteistä huolimatta, myyjäliike antaa uuden taimen menehtyneen tilalle. Mikäli samaa lajiketta ei ole saatavilla, voi ostaja saada korvauksen jollakin toisella hyväksymällään samanhintaisella taimella.

Takuu koskee kaikkia monivuotisia taimia, joita on käsitelty myyjän antamien ohjeiden mukaisesti.
Kasvuunlähtötakuu on voimassa 45 vuorokautta toimituspäivästä. Tainta koskeva virheilmoitus on tehtävä ennen takuuajan päättymistä.

Takuu ei korvaa talven, tuhoeläinten, epäsuotuisan kasvupaikan tai muiden ulkopuolisten tekijöiden taimille aiheuttamia vahinkoja. Ostajan on säilytettävä ostokuitti ja taimen nimilappu.

Myyjällä ja/tai viljelijällä on oikeus suorittaa istutuskohteessa tarkastuskäynti tai vaatia, että taimi tuodaan takaisin tarkastusta varten. Taimea ei saa nostaa maasta ennen kuin olet saanut toimintaohjeet puutarhakauppiaaltasi.

Lisäksi voidaan sopia muista ehdoista ostajan ja myyjän välillä. Sopimus vahvistetaan allekirjoituksilla ja/tai puutarhamyymälän leimalla.

TAIMIEN OSTOTURVAEHTOIHIN LIITTYVÄT HOITO-OHJEET

Kuljetus ja säilytys
Huolehdi, että kasvi ei ole kuljetuksen aikana alttiina kuivattavalle ilmavirralle. Kasvit kestävät pitkäaikaistakin säilytystä, kunhan kastelet niitä. Kasvit kuluttavat vettä vähemmän tuulettomassa ja varjoisassa paikassa.

Kasvien imeyttäminen
Imeytä paljasjuuriset kasvit vedessä noin 1–2 tuntia. Astia- ja paakkutaimet voidaan imeyttää istutuskuoppaan annetulla runsaalla vedellä. Mikäli paakku on kuiva, imeytä se astiassa. Kanukat (Cornus) ja pajut (Salix) imeytyvät noin puolessa tunnissa ja liian pitkässä imeytyksessä syntyy helposti turpoamishalkeamia.

Istutus
Kasvualustan tulee olla rakenteeltaan, happamuudeltaan ja ravinteiltaan sopiva kullekin kasville. Kasvi juurtuu nopeammin miedosti lannoitettuun kasvualustaan. Hyvä keino on levittää istutuskuoppaan juurien ympärille ensin hieman hiekkaa tai käyttää istutusta varten sekoitettua istutusmultaa. Istutuksen yhteydessä lisälannoitus annetaan juurien yläpuoliseen multaan kevyesti pintaan sekoittaen. Astia- ja paakkutaimien paakkua ei saa rikkoa. Kiristävät siteet leikataan auki. Muoviset suojukset poistetaan.

Istutuksen jälkeinen kastelu
Kastele kerralla 30-100 litraa neliömetrille ja pidä taukoa 3–7 päivää. Seuraa kastelutarvetta kaivamalla pieniä koekuoppia ja tutki kädellä kosteus juuristosyvyydestä.

Kasvuunlähtö ja jurominen
Kasvuunlähdön nopeus riippuu taimien lajikohtaisista ominaisuuksista ja siitä, onko taimi astiataimi vai esipakattu ns. paljasjuurinen taimi. Myös ilman ja maan lämpötila sekä kosteus vaikuttavat kasvuunlähtöön. Pääsääntöisesti silmut avautuvat 3–4 viikon kuluessa. Mikäli näin ei tapahdu, mutta taimi on elossa (voit todeta sen raaputtamalla varovasti kuoren pintaa, jolloin terve vihreä kuoriosa tulee näkyville), kysymyksessä on juromisilmiö. Tällöin kasvin veden otto suhteessa haihduntaan pitää kasvin elossa, mutta ei riitä kasvun alkamiseen. Jurominen voidaan katkaista tiivistämällä kasvualusta oikein, suihkuttamalla kasvia, peittämällä kasvi reijitetyllä muovilla ja antamalla noin kolme ämpärillistä 50–60-asteista vettä kasteluna maahan.

Tuenta
Kookkailla kasveilla on huolehdittava riittävästä tuennasta, koska tuulen aiheuttama kasvin heiluminen voi estää juurtumisen.

Syksyllä
on huolehdittava, ettei juuristoalue jää painanteelle. Syksyn ja talven liika kosteus on tuhonnut vanhojakin istutuksia. Siis tee mieluummin pieni kumpare taimen juurelle.